LFLG

What Is Turnover in Business, and Why Is It Important?

To do so, divide the number of employees who left by your average number of employees. Then multiply that answer by 100 to get your turnover rate percentage. Things start to get more interesting – and insightful – when turnover is used as part of accounting formulas like gross profit margin or net income. Turnover can provide useful information about…

Continue reading

Aplikacja WeChat instalacja i użycie Poradnik krok po kroku

WeChat ma też opcję Friend Radar, która bazując na danych o naszej lokalizacji wyszukuje użytkowników aplikacji będących w pobliżu, których możemy zaprosić do rozmowy. Ciekawą funkcją jest Potrząśnij, po użyciu której wyświetlone zostaną propozycje kontaktów. W aplikacji WeChat możemy też wygenerować kod QR do czatu grupowego i wysłać go np. WeChat to rozbudowana aplikacja służąca do komunikacji, służąca do wysyłania…

Continue reading

DXY Chart USD Currency Index Quote

DailyFX Limited is not responsible for any trading decisions taken by persons not intended to view this material. The US Dollar Index, also known as DXY, is used by traders seeking a measure of the value of USD against a basket of currencies used by US trade partners. The index will rise if the Dollar strengthens against these currencies and…

Continue reading

Sharpe Ratio vs Treynor Ratio: What’s the Difference?

Often referred to as the “reward-to-volatility ratio”, the Treynor ratio attempts to gauge the risk attributable to a portfolio (and the expected returns) in the context of the total non-diversifiable risk inherent to the market. The Sharpe ratio measures the return of your portfolio against the total risk, whereas the Treynor ratio uses systematic risk. From the comparison Treynor ratio…

Continue reading

Оформить лицензию на инвестиционную деятельность в Оффшоре Кипр

В нынешних условиях развитие экономики происходит благодаря комплексному финансированию видов бизнеса и целых отраслей. Специально создаваемые для этой цели инвестиционные субъекты накапливают финсредства и вкладывают их в ценные бумаги перспективных игроков в различных сферах экономики. Если такой субъект создан в установленном порядке и обладает лицензией, он вправе на постоянной основе заниматься инвестированием. Лицензии на право занятия инвестиционной деятельностью выдаются на…

Continue reading